Privacyverklaring


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Atelier Kleyn kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Atelier Kleyn, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Atelier Kleyn verstrekt. Atelier Kleyn kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

 

WAAROM ATELIER KLEYN GEGEVENS NODIG HEEFT

Atelier Kleyn verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Atelier Kleyn uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG ATELIER KLEYN GEGEVENS BEWAART

Atelier Kleyn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Atelier Kleyn verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Atelier Kleyn worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Atelier Kleyn gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Atelier Kleyn maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de online-advertenties van Atelier Kleyn zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Atelier Kleyn te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Atelier Kleyn heeft hier geen invloed op.

Atelier Kleyn heeft Google geen toestemming gegeven om via Atelier Kleyn verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@atelierkleyn.nl Atelier Kleyn zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Atelier Kleyn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Atelier Kleyn maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Atelier Kleyn verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jorrit Siebenga op via info@atelierkleyn.nl

.

www.AtelierKleyn.nl is een website van Jorrit Siebenga. Jorrit Siebenga is als volgt te bereiken:

Jorrit Siebenga

Vestigingsadres: Bantsterschans 2, 8449 EE Terband

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67126189

Telefoon: 06-512 96 049

e-mailadres: info@atelierkleyn.nl